ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με την απόφαση 16/2021 της 28-06-2021 του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, λόγω έλλειψης ανταγωνισμού,η Δημόσια Φανερή και Προφορική Πλειοδοτική Δημοπρασία για την εκμίσθωσητου ισογείου χώρου Ι1 του κτιρίου Πνευματικού Κέντρου Κτιστάδων, στην Τοπική Κοινότητα Κτιστάδων, θα επαναληφθείστις 5/7/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11η πρωινή στο Δημαρχείο Κεντρικών Τζουμέρκων (Δημαρχείο Βουργαρελίου), Βουργαρέλι 47045.

 

                                                             

                                                           Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

                                                           Βρατσίστα Χαρίκλεια