Παράταση για την υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του Δασικού Χάρτη

Με την υπ' αριθμ. 61978/04-06-2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Δασών Άρτας παρατείνεται έως την 17η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή η υποβολή αντιρρήσεων επί του Δασικού Χάρτη.