Δημόσια Φανερή και Προφορική Πλειοδοτική Δημοπρασία για την εκμίσθωση του ισογείου χώρου Ι1 του κτιρίου Πνευματικού Κέντρου Κτιστάδων, στην Τοπική Κοινότητα Κτιστάδων

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων προκηρύσσει Δημόσια Φανερή και Προφορική Πλειοδοτική Δημοπρασία για την εκμίσθωσητου ισογείου χώρου Ι1 του κτιρίου Πνευματικού Κέντρου Κτιστάδων, στην Τοπική Κοινότητα Κτιστάδων

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Κεντρικών Τζουμέρκων (Δημαρχείο Βουργαρελίου), Βουργαρέλι 47045, στις 28-06-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα την 11η πρωινή. Στην περίπτωση που αποβεί άγονη, θα επαναληφθεί στις 05-07-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα την 11η πρωινή.

Για τη συμμετοχή απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής Τράπεζας ή Τ.Π.Δ. ύψους 96,00 ΕΥΡΩ.

Το τεύχος της διακήρυξης του Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού θα χορηγείται από τα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων στο Βουργαρέλι,και στην Άγναντα.

 

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

ΒΡΑΤΣΙΣΤΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ