7ο θερινό σχολείο Τζουμέρκων και ΝΑ Πίνδου «Τρωγοπίνοντας. Πολιτισμικές και κοινωνικές προσεγγίσεις της (αγρο)διατροφικής παράδοσης».

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ TΖΟΥΜΕΡΚΩΝ & Ν.Α. ΠΙΝΔΟΥ (ΘΕΣΤ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

 

Συνδιοργανώνει με τους:

Δήμο Βορείων Τζουμέρκων

Περιφέρεια Ηπείρου

Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Κοιλάδας Αχελώου, Αγράφων & Μετεώρων

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας (Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας & ΠΜΣ «Τοπική ιστορία - διεπιστημονικές προσεγγίσεις)

 

το 7ο Θερινό Σχολείο με θέμα:

 

«Τρωγοπίνοντας. Πολιτισμικές και κοινωνικές προσεγγίσεις της (αγρο)διατροφικής παράδοσης».

Συμπράττουν οι:

Εκκλησιαστική Επιτροπής Αγίου Νικολάου Συρράκου

Ιστορική και λαογραφική εταιρεία Τζουμέρκων

Περιοδικό Τζουμερκιώτικα Χρονικά

Brigade of Gastronomy

ΚΑΝΤΟ ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑΝΕΟ ΑΜΚΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ορειβατικός Όμιλος Συρράκου

 

25 (Κυριακή)- 30 Αυγούστου (Παρασκευή) 2019

Συρράκο Δήμου Βορείων Τζουμέρκων

 

Tο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας / Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας διοργανώνει, σε συνεργασία με τον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων, την Περιφέρεια Ηπείρου, τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Περιστερίου καιΧαράδρας Αράχθου, τον Σύνδεσμο Συρρακιωτών Πρέβεζας και το Δημοκρίτειο ΠανεπιστήμιοΘράκης / Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας (Εργαστήριο Λαογραφίας και ΚοινωνικήςΑνθρωπολογίας & ΠΜΣ «Τοπική ιστορία - διεπιστημονικές προσεγγίσεις)με Σύμπραξη της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Τζουμέρκων, του περιοδικούΤζουμερκιώτικα Χρονικά, του Brigade of Gastronomy και του ΚΑΝΤΟ ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑΝΕΟδιοργανώνειτο 7ο Θερινό Σχολείο (ΘΕΣΤ), που θα πραγματοποιηθεί από 25 (Κυριακή) έως 30(Παρασκευή) Αυγούστου 2019 στο Συρράκο του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, Π.Ε.Ιωαννίνων.

Το θέμα του φετινού Θερινού Σχολείου είναι:

 

«Τρωγοπίνοντας. Πολιτισμικές και κοινωνικές προσεγγίσεις της

(αγρο)διατροφικής παράδοσης»

Θεωρητικές αφετηρίες

Η τροφή-διατροφή συνιστά «ολικό κοινωνικό φαινόμενο» κατά την έκφραση του M. Mauss, έναν ή πολλούς και σύνθετους τρόπους επικοινωνίας και δημιουργίας, κοινωνικών καιπολιτισμικών σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων, πολλά και διαφορετικά πολιτισμικά διατροφικάσυστήματα.Η παραγωγή, προετοιμασία και κατανάλωση της τροφής/του φαγητού συνιστούνκαθημερινές πρακτικές καθώς καλύπτουν άμεσες βιολογικές ανάγκες με στόχο, πρωτίστως,την επιβίωση.

Όμως η πρώτιστη αυτή ανάγκη διαμεσολαβείται από τον πολιτισμό/κουλτούρα και επενδύεται με ποικίλες και διαφορετικές συμβολικές διαστάσεις, αντιλήψεις, αναπαραστάσεις,πρακτικές.Τα αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα προσεγγίζονται τόσο ως υλικά όσο και ως άυλα, μέσα από μια διαρκή και έντονα λειτουργική πρακτική όσο και συμβολική χρήση τους μεπολλαπλές πρακτικές, νοήματα, πίστεις, δοξασίες, πεποιθήσεις καθώς είναι παρόντα στονκύκλο της ζωής του ανθρώπου -στις διαβατήριες τελετές (γέννηση-γάμος-θάνατος)-, στον ετήσιο εορταστικό κύκλο με εθιμικές τελετουργικές πρακτικές, στα ήθη και έθιμα, στην καθημερινή και εορταστική κατανάλωση, στην καθημερινή και τελετουργική ρητορική, στον αφηγηματικό λόγο.

Η παραγωγή, η μεταποίηση/παρασκευή και κατανάλωση αγροδιατροφικών προϊόντων στον ελλαδικό χώρο τόσο ως καθημερινή πρακτική όσο και ως τελετουργική προσφορά εγγράφονται και ενσωματώνουν στοιχεία της μεγάλης (ορθόδοξης) παράδοσης και της μικρής (λαϊκής) παράδοσης.Η τροφή και κατ’ επέκταση η παραγωγή της εφόσον εμπεριέχει γνώσεις, πρακτικές,εμπειρίες, συναισθήματα που εκφράζονται ατομικά και συλλογικά δημιουργώντας κοινή ταυτότητα και «αίσθημα του συνανήκειν», και συν-κινήσεις, ενσωματώνει τον κοινωνικό καιπολιτισμικό χώρο-χρόνο εντάσσεται αυτοδίκαια στην πολιτιστική κληρονομιά (υλική και άυλη).Τα τοπικά διατροφικά συστήματα στηρίζονται στην εν-τόπια παραγωγή διατροφικώνπροϊόντων τα οποία μετασχηματίζονται μέσα από τη μαγειρική γνώση και τους κανόνες, τιςνόρμες και τις πολιτισμικές συνήθειες σε τροφή και δια-τροφή δηλ. κατάλληλη για βρώση καιγια σκέψη, που εκφράζει τρόπους ταυτότητας και συνοχής της κοινωνίας, καταναλώνεταιατομικά και συλλογικά δημιουργώντας και συνέχοντας τον ιδιαίτερο τοπικό πολιτισμό.Τα αγροδιατροφικά προϊόντα γνωρίζουν σήμερα ευρύτατη χρήση ως «παραδοσιακά»με ποικίλα και διαφορετικά χαρακτηριστικά και κριτήρια (τόπου, χρόνου, πολιτισμού, φυσικούπεριβάλλοντος, προέλευσης πρώτων υλών, παραγωγής, μεταποίησης, χρήσης, ποιότητας κ.ά) ενσωματώνοντας πολιτισμικά χαρακτηριστικά και τεχνογνωσία τα οποία προκύπτουν ωςαποτέλεσμα ιστορικών διαδικασιών και πολιτισμικών προσμείξεων με ιστορικό βάθος αλλά καικαθημερινή παρουσία στην παραγωγή και κατανάλωση και αναγνωρίζονται ως στοιχεία της ελληνικής διατροφικής ταυτότητας.

 

Οι Θεματικοί Άξονες που θα αναπτυχθούν στο Θερινό Σχολείο είναι οι εξής:

1. Η διατροφή ως κοινωνικό και πολιτισμικό φαινόμενο

2. Η τροφή στη σύγχρονη έρευνα

3. Γαστρονομία και πολιτισμός

4. Η χρήση και «κεφαλαιοποίηση» της τοπικής πολιτισμικής διατροφικής παράδοσης

Στις ασκήσεις επιτόπιας έρευνας θα γίνουν καταγραφές όπως λαογραφική – ανθρωπολογική έρευνα γύρω από τους θεματικούς άξονες.

Σημαντικές Ημερομηνίες

- Οι εργασίες του Θ.Σ. θα πραγματοποιηθούν 25 έως 31 Αυγούστου 2019

- Υποβολή Αιτήσεων: έως 7 Ιουλίου 2019

- Τελική Αξιολόγηση των Αιτήσεων: 14 Ιουλίου 2018

 

Τόπος Διεξαγωγής-Εγκαταστάσεις

Τα μαθήματα καθώς και η διαμονή/φιλοξενία των φοιτητών και των διδασκόντων θα πραγματοποιηθούν σε επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις στο Συρράκο του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων Π.Ε. Ιωαννίνων.

 

Συμμετέχοντες

Το Θερινό Σχολείο απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και σε τελειόφοιτους προπτυχιακούς φοιτητές από τον ευρύτερο χώρο των κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών. Ανώτατος Αριθμός: 25 άτομα.

 

Κόστος Συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής των φοιτητών ορίζεται στο ποσό των 100 ευρώ.

Περιλαμβάνονται:

α. Παρακολούθηση/Συμμετοχή στο σύνολο των Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων

β. Διαμονή

γ. Διατροφή (πρωινό και ένα γεύμα)

δ. Μετακινήσεις για τις ασκήσεις επιτόπιας έρευνας

Δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα μετακίνησης των συμμετεχόντων από / προς το χώροδιεξαγωγής.

 

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης θα χορηγηθεί σε όλους τους συμμετέχοντες στο Θερινό Σχολείο, εφόσον παρακολουθήσουν τα μαθήματα και το σύνολο των δραστηριοτήτωνκαι των ασκήσεων επιτόπιας έρευνας σε ποσοστό 100% και μετά την αποστολή τωνερευνητικών ημερολογίων.

Επιστημονική Επιτροπή

Αυδίκος Ευάγγελος, ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, πρόεδρος

Οικονόμου Ανδρομάχη, Διευθύντρια Ερευνών Κέντρου Έρευνας της Ελληνικής

Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών

Βαρβούνης Μανόλης, Καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας ΔΠΘ

Μπάδα Κωνσταντίνα, αφ. καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Πέτσιος Κώστας, Καθηγητής Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Δαλκαβούκης Βασίλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Εθνογραφίας του Ελλαδικού Χώρου Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Μάνθος Νίκος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ματάλα Αντωνία-Λήδα, καθηγήτρια στην ανθρωπολογία της διατροφής, Τμήμα επιστήμης Διαιτολογίας-διατροφής της Σχολής επιστημών Υγείας και Αγωγής του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου

Οικονόμου Λεωνίδας, Αναπληρωτής καθηγητής Τμήματος Κοινωνικής ΑνθρωπολογίαςΠαντείου Πανεπιστημίου, Πρόεδρος Τμήματος Κοιν. Ανθρωπολογίας

Αυδίκος Βασίλειος, Επίκουρος καθηγητής Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Βοζίκας Γιώργος, Ερευνητής Γ' βαθμίδας, Κέντρου Ελληνικής Λαογραφίας της ΑκαδημίαςΑθηνών

Γιακουμάκη Βασιλική, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Γούσιος Δημήτριος, Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής Παν. Θεσσαλίας

Δέλτσου Ελευθερία, Επίκουρη Καθηγήτρια Κποιν. Ανθρωπολογίας, Τμήμα Ιστορίας,Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Κακάμπουρα Ρέα, Επίκουρη Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε Πανεπιστημίου Αθηνών

Κράββα Βάλια Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας ΔΠΘ

Χρυσανθοπούλου Βασιλική, επίκουρη καθηγήτρια Κοινωνικής Λαογραφίας Πανεπιστημίου Αθηνών

Χρυσού Κυριακή, Ερευνήτρια Γ' βαθμίδας του Κέντρου Έρευνας Ελληνικής Λαογραφίαςτης Ακαδημίας Αθηνών

Γκαρτζονίκα Ελευθερία, πρώην Σχολική Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής

Ντερμάρης Βασίλης, γεωπόνος, Περιφ. Ηπείρου, μέλος Σ. Συρρακιωτών Πρέβεζας

 

Γραμματεία - Υποβολή Αιτήσεων

www.ha.uth.gr

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

http://www.evangelosavdikos.blogspot.gr

 

Διδάσκοντες1

Αυδίκος Ευάγγελος, ομ. Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας & ΚοινωνικήςΑνθρωπολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Οικονόμου Ανδρομάχη, Διευθύντρια Ερευνών του Κέντρου Έρευνας Ελληνικής

Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών

Αυδίκος Βασίλης, Επίκουρος Καθηγητής Περιφερειακής Ανάπτυξης και ΔημιουργικήςΟικονομίας, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Βοζίκας Γιώργος, Ερευνητής Γ' βαθμίδας Κέντρου Ελληνικής Λαογραφίας της ΑκαδημίαςΑθηνών

Δαλκαβούκης Βασίλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Εθνογραφίας του Ελλαδικού ΧώρουΤμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης,

Ματάλα Αντωνία-Λήδα, καθηγήτρια στην ανθρωπολογία της διατροφής, Τμήμα επιστήμηςΔιαιτολογίας-διατροφής της Σχολής επιστημών Υγείας και Αγωγής του ΧαροκόπειουΠανεπιστημίου

Μπάδα Κωνσταντίνα, αν. καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Ντερμάρης Βασίλης, γεωπόνος, Περιφ. Ηπείρου, μέλος Σ. Συρρακιωτών Πρέβεζας

Οικονόμου Λεωνίδας, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Κοινωνικής ΑνθρωπολογίαςΠαντείου Πανεπιστημίου

Πέτσιος Κώστας, Καθηγητής Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Φωτιάδης Νίκος, σεφ.

1 Αναμένεται η ομάδα των διδασκόντων να πλαισιωθεί και με άλλους επιστήμονες. Θα ακολουθήσειανακοίνωση του Προγράμματος.

Χρυσού Κυριακή, Ερευνήτρια Γ' βαθμίδας του Κέντρου Έρευνας Ελληνικής Λαογραφίαςτης Ακαδημίας Αθηνών

 

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής

Ευάγγελος Αυδίκος

ομ. Καθηγητής Παν. Θεσσαλίας