Αντιπρόεδρος, ο Δήμαρχος Μαρίνος Γαρνέλης, στο προσωρινό Δ.Σ του «Δίκτυου Δήμων Περιοχής Πίνδου»

Την Τρίτη 06/06/17, υπογράφηκε το καταστατικό ίδρυσης της εταιρίας «Δίκτυο Δήμων περιοχής Πίνδου», στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πύλης Τρικάλων. Ο σκοπός της αστικής, μη κερδοσκοπικής εταιρείας είναι κοινωφελής, εκπαιδευτικός, αναπτυξιακός και σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται κερδοσκοπικός εμπορικός.

Παρόντες στη συνάντηση ήταν οι Δήμαρχοι, Γαρνέλης Μαρίνος του Δήμου Κ. Τζουμέρκων μαζί με την Δημοτική Σύμβουλο Ευαγγελία Καραγιάννη και τους μηχανικούς του Δήμου, ο Μπάμπαλης Θεόδωρος του Δήμου Αγράφων, ο Τσιβόλας Λάμπρος του Δήμου Αργιθέας, Κοιμήσης Απόστολος του Δήμου Αμφιλοχίας, ο Σεντελές Ιωάννης του Δήμου Β. Τζουμέρκων, ο Σινάνης Χρήστος του Δήμου Καλαμπάκας, ο Τσιαντής Δημήτριος του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, ο Μαράβας Κων/νος του Δήμου Πύλης, η Τσούφη Ευαγγελία Αντιδήμαρχος του Δήμου Μουζακίου. Από την συνάντηση απουσίασαν, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων, οι Δημάρχοι Ν. Σκουφά Γιαννούλης Ευστάθιος και Γ. Καραϊσκάκη Μίγδος Περικλής.

Επίσης συμμετείχαν και εκπρόσωποι των Αναπτυξιακών εταιριών «Αναπτυξιακή Τρικάλων – Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Ο.Τ.Α»,  «Αναπτυξιακή Καρδίτσας – Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Ο.Τ.Α», «Οργανισμός Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδος Α.Α.Ε ΟΤΑ», «ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ & ΣΙΑ ΕΕ – ΣΤΑΓΩΝ» της Καλαμπάκας.

Κατά την κατάθεση προτάσεων των Δημάρχων, ο Δήμαρχος Μαρίνος Γαρνέλης πρότεινε ως προσωρινή έδρα της εταιρίας την Πύλη Τρικάλων και σε επόμενη συνάντηση να οριστεί νέα βάσει ψηφοφορίας. Επίσης έθεσε τις ενστάσεις του ως προς τη λειτουργία της εταιρίας και συγκεκριμένα το Δ.Σ να αποτελείται αποκλειστικά από τους Δημάρχους των εμπλεκόμενων Δήμων.

Εντέλει αποφασίστηκε να οριστεί προσωρινή έδρα στο Δήμο Πύλης και προσωρινό Δ.Σ. με Πρόεδρο το Δήμαρχο Αργιθέας Τσιβόλα Λάμπρο, Αντιπρόεδρο τον Δήμαρχο Κ. Τζουμέρκων Μαρίνο Γαρνέλη, Γραμματέα το Δήμαρχο Αγράφων Μπάμπαλη Θεόδωρο. Σε μελλοντική συνάντηση  θα διεξαχθεί επίσημα ψηφοφορία και θα οριστεί νέο Δ.Σ. Κατόπιν ο φιλοξενών Δήμαρχος κος Μαράβας παρέθεσε γεύμα σε ταβέρνα της Πύλης.