Πρόεδρος Πολιτιστικού και Αθλητικού Κέντρου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (ΝΠΔΔ)

Χρήστος Χασιάκος

Βουργαρέλι Άρτας, ΤΚ 47045

Τηλ. Επικοινωνίας: 2685360218