Αποφάσεις της 20ης/30-10-2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις της 20ης/30-10-2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ

164/2019

Εισήγηση αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2019

165/2019

Εξειδίκευση πιστώσεων για την διοργάνωση αγώνα ορεινής ποδηλασίας «Άθλος Τζουμέρκων MountainBike2019»

166/2019

Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για την άσκηση αίτησης ανάκλησης  στο VI Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου

167/2019

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την παραχώρηση δημοτικού χώρου στην Τ.Κ. Ράμιας του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

168/2019

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την παράταση σύμβασης παραχώρησης (μίσθωσης) κοινοτικού ύδατος για εμφιάλωση και εμπορία με την εταιρεία εμφιάλωσης νερού «Τζουμέρκα»

169/2019

Εξειδίκευση πιστώσεων για την διοργάνωση εκδήλωσης μνήμης στο «Μαρτυρικό Χωριό» Καταρράκτης, της Δ.Ε. Αγνάντων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων