Αποφάσεις 2ης/21-01-2020 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

1.       

ΑΠΟΦ.

2

Περί τροποποίησης του Τεχνικού προγράμματος του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας, έτους 2020

2.       

3

Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

3.       

4

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση βατότητας εσωτερικού οδικού δικτύου Δ.Ε. Αγνάντων» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας

4.       

5

Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση βατότητας και αποκατάσταση καλντεριμιού περιμετρικά της κεντρικής πλατείας της Τ.Κ. Κυψέλης» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας

5.       

6

Περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση έκτακτης  ανάγκης λόγω έντονων βροχοπτώσεων και ισχυρών ανέμων (Απόφαση Δημάρχου 7265/30-12-2019)

6.       

7

Περί παραίτησης μέλους του Πολιτιστικού και Αθλητικού Κέντρου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας και αντικατάστασής του

7.       

8

Επί αιτήματος κ. Μαρέτη Δημητρίου για ενοικίαση κτηρίου της πρώην Αστυνομίας στην Τ. Κ. Τετρακώμου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας

8.       

9

Περί μετάβασης του Αντιδημάρχου κ. Κανή Δημητρίου στην Πύλη Τρικάλων για να παραστεί στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας "Δικτυο Δήμων Περιοχής Πίνδου"

9.       

10

Περί συγκρότησης επιτροπών Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής έργων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

10.   

11

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Βελτιωτικά έργα υποδομής οικισμών στην Τ.Κ. Καψάλων» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.       

12

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδών της Τ.Κ. Αγνάντων της Δ.Ε. Αγνάντων» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

2.       

13

Περί έγκρισης αποζημίωσης συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας