Πρόσκληση (2/2022) σε ειδική επαναληπτική συνεδρίαση για εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Βουργαρέλι Άρτας, την Κυριακή, 16 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 12.00 μ.,σε ειδική επαναληπτική, «δια ζώσης συνεδρίαση» του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα ημερήσιας διάταξης «Εκλογή των μελών του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών τηςΟικονομικής Επιτροπής», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 τουν.3852/2010(Α’87), όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν και ισχύουν.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις με αριθμό 932 & 933 Εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.(Α.Π.: 932/96599/29.12.2021 & 933/96605/29-12-2021, ΑΔΑ:982546ΜΤΛ6-Ω3Σ), ειδικά για την συνεδρίαση εκλογής των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και προκειμένου να διευκολυνθεί η σχετική διαδικασία, η συμμετοχή των Δημοτικών Συμβούλων θα γίνει με την επίδειξη:

·Πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης, ή

·Αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης για COVID 19 ( PCR ή rapid test).

 Σε κάθε περίπτωση θα τηρούνται τα προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα (ως προς την καταλληλότητα του χώρου, τις αποστάσεις, την ισχύ των πιστοποιητικών).

 

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος

 

Στασινός Γεώργιος