Πρόσκληση σύγκλησης 18ης/14-12-2021 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείσθε σε έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, η οποία θα γίνει «δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη», την 14η του μηνός Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη, ώρα 12η μεσημβρινή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, λόγω του κατεπείγοντος του θέματος, αλλά και τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ.1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55 Α’/11-3-2020), καθώς και τις Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών 163/33282/29.5.2020 παρ. α., 60249/22.9.2020, 643/24.09.2021 και Δ1α/Γ.Π.οικ.77146/11.12.2021.

  1.  

ΘΕΜΑ

Επί αιτήματος Δημοτικών Συμβούλων, για αποκατάσταση βατότητας Δημοτικού δρόμου «Μεγάλη Βρύση – Αγία Κυριακή» στην Τ.Κ. Αθαμανίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

 

- Στην περίπτωση της “δια ζώσης” σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών (Άρθρο 10, παρ.1, Π.Ν.Π.11-3-2020/11.03.2020/ΦΕΚ 55/τεύχος Α΄).

- Για τη συμμετοχή στη συνεδρίαση άνω των επτά (7) ατόμων με φυσική παρουσία, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να είναιπλήρως εμβολιασμένα ή να έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο καθώς και να τηρούνται τα υγειονομικά μέτρα[απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκόμενων, αναλογία του ενός (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού.)

- Για όσα μέλη δεν είναι πλήρως εμβολιασμένα ή δεν έχουν νοσήσει κατά το τελευταίο εξάμηνο θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής στη συνεδρίασημέσω τηλεδιάσκεψηςμε χρήση της εφαρμογής « Ζoom», (σχετικό link και οδηγίες σας αποστέλλονται με την παρούσα πρόσκληση). 

- Εντός της αίθουσας του Δ.Σ., σύμφωνα με την αναλογία του ενός (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ  τετραγωνικά- θα συμμετέχουν 12 πλήρως εμβολιασμένοι Δημοτικοί  Σύμβουλοι ή Πρόεδρος Τ.Κ. εφόσον παρίσταται ανάγκη, ο Δήμαρχος και η Πρακτικογράφος του Δ.Σ. Οι υπόλοιποι θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής με τηλεδιάσκεψη.

- Μέχρι την ημέρα διεξαγωγής της συνεδρίασης πρέπει να ενημερωθεί ο Πρόεδρος του Δ.Σ. για τον τρόπο (είτε δια ζώσης, είτε μέσω τηλεδιάσκεψης) συμμετοχής σας σε αυτή. (Προθεσμία ενημέρωσης: Tρίτη 13/12/2021, ώρα:  09.30 π.μ.).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 ΧΑΪΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ