Ανακοίνωση μη επιβολής προσαυξήσεων και ηλεκτρονικής πληρωμής λογαριασμών ύδρευσης

Σας γνωρίζουμε ότι λόγω της πανδημίας δεν θα επιβληθούν προσαυξήσεις στους λογαριασμούς ύδρευσης για τους μήνες Μάϊο και Ιούνιο (88/2020 απόφαση ΔΣ) επί του τελευταίου λογαριασμού.

Στην έκδοση του επόμενου λογαριασμού θα υπάρχει ταυτότητα οφειλής μέσω της οποίας θα μπορούν να πληρώνονται οι λογαριασμοί μέσω e-banking και από οποιαδήποτε τράπεζα. Για το λόγο αυτό πρέπει να επικαιροποιήσετε τους λογαριασμούς σας, όσον αφορά τη διεύθυνση που θα μπορείτε να λαμβάνετε το λογαριασμό, όπως και με τα λοιπά προσωπικά σας στοιχεία.