Ενημέρωση του ΚΥ Βουργαρελίου για την διαχείριση κρουσμάτων COVID-19