Πρόσκληση σύγκλησης Δ.Σ 04/12/18

ΑΡΙΘΜ.  16/2018

    Καλείσθε να προσέλθετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος στο Βουργαρέλι την 4η του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω:

 

  1.  

ΘΕΜΑ

Περί καθιέρωσης 24ωρης λειτουργίας, καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπηρεσιών του Τμήματος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, για το έτος 2019

2.

ΘΕΜΑ

Έγκριση ισολογισμού έτους 2017 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

3.

ΘΕΜΑ

Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2019 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

4.

ΘΕΜΑ

Επί αιτήματος παραχώρησης αίθουσας Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Λεπιανών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

5.

ΘΕΜΑ

Επί εγκρίσεως πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδών Τ.Κ. Τετρακώμου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

6.

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου ποσού 30.000,00 € για την κατασκευή του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία οδών της Τ.Κ. Καψάλων» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας

7.

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου ποσού 40.000,00 € για την κατασκευή του έργου: «Αντικατάσταση στέγης πρώην Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ. Κτιστάδων» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας

8.

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου ποσού 23.800,00 € για την κατασκευή του έργου: «Αντικατάσταση στέγης πνευματικού κέντρου της Τ.Κ. Μελισσουργών» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας

9.

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου ποσού 20.000,00 € για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στον οικισμό Ομαλής, στη θέση “Δρακότρυπα” της Τ.Κ. Βουργαρελίου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας

10.

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου ποσού 74.400,00 € για την κατασκευή του έργου: «Άμεση κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης μετά από κατολίσθηση και για την προστασία οικιών στον οικισμό “Παλαιοχώρι” της Τ.Κ. Αθαμανίου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας

11.

ΘΕΜΑ

Περί αποδοχής πίστωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου ποσού 25.000,00 € για την κατασκευή του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδικού δικτύου Αθαμάνιο – Θεοδώριανα, στη θέση Αγία Κυριακή» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας

12.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ για το έργο: «Βελτιωτικά έργα υποδομής στην Τ.Κ. Κυψέλης» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

13.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ για το έργο: «Βελτιωτικά έργα υποδομής στην Τ.Κ. Ράμιας» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

14.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ για το έργο: «Αντικατάσταση στέγης πρώην Δημοτικού Σχολείου οικισμού Αγορασιάς και επισκευή τοιχίου νεκροταφείου Αγ. Χαραλάμπου στην Τ.Κ Κάτω Αθαμανίου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

15.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ για το έργο: «Βελτιωτικά έργα υποδομής στην Τ.Κ. Αθαμανίου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

16.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ για το έργο: «Αποκατάσταση βατότητας οδών στην Τ.Κ. Βουργαρελίου – (Αντιπλημμυρική προστασία)» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

17.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ για το έργο: «Άμεση κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην θέση Χρονέϊκα της Τ.Κ. Γραικικού» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

18.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ για το έργο: «Επισκευή και στεγανοποίηση προαύλιου χώρου πρώην δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Λεπιανών» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

19.

ΘΕΜΑ

Έγκριση μελέτης 98/2018 του έργου «Αντικατάσταση στέγης πνευματικού κέντρου Τ.Κ. Μελισσουργών» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας,προϋπολογισμού 23.800,00€, άρθρο 32

20.

ΘΕΜΑ

Έγκριση μελέτης 102/2018 του έργου «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στον οικισμό Ομαλής στη θέση “Δρακότρυπα” Τ.Κ. Βουργαρελίου», προϋπολογισμού 20.000,00 €, συνοπτικός διαγωνισμός

21.

ΘΕΜΑ

Έγκριση μελέτης 105/2018 του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία οδών στην Τ.Κ. Καψάλων», προϋπολογισμού 30.000,00 € , άρθρο 32

22.

ΘΕΜΑ

Έγκριση μελέτης 106/2018 του έργου «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας στην Τ.Κ. Ράμιας» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας, προϋπολογισμού 16.000,00 €, συνοπτικός διαγωνισμός

23.

ΘΕΜΑ

Έγκριση μελέτης 104/2018 του έργου «Βελτίωση βατότητας οδικού δικτύου Αθαμάνιο - Θεοδώριανα θέση Αγία Κυριακή»του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων,προϋπολογισμού 25.000,00 € , συνοπτικός διαγωνισμός

24.

ΘΕΜΑ

Έγκριση μελέτης 99/2018 του έργου «Αντικατάσταση στέγης πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Κτιστάδων Δ.Ε. Αγνάντων» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων,προϋπολογισμού 40.000,00 € , συνοπτικός διαγωνισμός

25.

ΘΕΜΑ

Έγκριση μελέτης 109/2018 του έργου «Άμεση κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης μετά από κατολίσθηση και καθαρισμός χειμάρρου για την προστασία οικιών στον οικισμό Παλαιοχωρίου της Τ.Κ. Αθαμανίου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, προϋπολογισμού 74.400,00 € , άρθρο 32

26.

ΘΕΜΑ

Έγκριση μελέτης 108/2018 του έργου «Εργασίες αποπεράτωσης κοινοτικού κτιρίου Τ.Κ. Μικροσπηλιάς», του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, προϋπολογισμού 25.000,00 €

27.

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας του έργου: «Βελτιωτικά έργα υποδομής στην Τ.Κ. Κυψέλης» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας

28.

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στην Τ.Κ. Μελισσουργών – Παλαιοκατούνου - Μεσούντας» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας

29.

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδών οικισμών της Τ.Κ. Γραικικού» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας

30.

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας του έργου: «Βελτιωτικά έργα υποδομής στην Τ.Κ. Ράμιας»του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας

31.

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αντικατάσταση στέγης πρώην Δημοτικού Σχολείου οικισμού Αγορασιάς και επισκευή τοιχίου νεκροταφείου Αγ. Χαραλάμπου στην Τ.Κ Κάτω Αθαμανίου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

32.

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση βατότητας οδών στην Δ.Ε. Μελισσουργών και εργασίες αναβάθμισης – ανακατασκευής τοιχίων αντιστήριξης κεντρικής πλατείας Μελισσουργών»του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας

33.

ΘΕΜΑ

Επί αίτησης «χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης RuralΑ.Ε. στην Τ.Κ. Καταρράκτη (πλησίον του οικισμού)» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας

34.

ΘΕΜΑ

Περί «έγκρισης εγκατάστασης δομικών κατασκευών ασυρμάτου κόμβου στη θέση Ταμπούρια της Τ.Κ. Τετρακώμου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας

 

35.

ΘΕΜΑ

Περί «έγκρισης εγκατάστασης δομικών κατασκευών ασυρμάτου κόμβου στη θέση Πηγή της Τ.Κ. Τετρακώμου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας

36.

ΘΕΜΑ

Επί αίτησης χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης ΟΤΕ Α.Ε., στην Τ.Κ. Μεσούντας του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

37.

ΘΕΜΑ

Επί αίτησης χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης ΟΤΕ Α.Ε., στην Τ.Κ. Θεοδωριάνων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

38.

ΘΕΜΑ

Περί ορισμού συντελεστών υπολογισμού οφειλουμένων τελών για τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, ανάλογα με τις χρήσεις των μη ηλεκτροδοτούμενων, κατ’ εφαρμογή της παρ/1 του αρ.222 του ν.4555/2018

39.

ΘΕΜΑ

Περί χορήγησης βεβαίωσης μη οφειλής ΤΑΠ

40.

ΘΕΜΑ

Περί συγκρότησης επιτροπών προσωρινής παραλαβής έργων: 1. Βελτίωση βατότητας εσωτερικής οδοποιίας Τ.Κ. Βουργαρελίου πλησίον κοιμητηρίου, 2. Άμεση κατασκευή τοίχου αντιστήριξης – εργασίες οδοποιίας, λόγω κατολισθήσεων και βλαβών εξαιτίας έντονων καιρικών φαινομένων στην Τ.Κ. Βουργαρελίου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

41.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής: 1. Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας στον οικισμό Σκιαδάδες, Τ.Κ. Βουργαρελίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων και 2. Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας στον οικισμό Παλαιοχωρίου, Τ.Κ. Αθαμανίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων3. «Άμεση κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης λόγω πλημμυρικών φαινομένων στη θέση “Αλώνια” της Τ.Κ. Μικροσπηλιάς» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

42.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης δαπάνης για τον ορισμό πληρεξούσιων δικηγόρων

43.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ για το έργο: «Επισκευή και στεγανοποίηση προαύλιου χώρου πρώην Δημ. Σχολείου Τ.Κ. Λεπιανών» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

44.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ για το έργο: «Βελτίωση βατότητας Τ.Κ. Γραικικού» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

45.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ για το έργο: «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Βουργαρελίου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

46.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ για το έργο: «Εξειδικευμένες εργασίες άμεσης ενίσχυσης και αποκατάστασης της φέρουσας ικανότητας των λιθόκτιστων τοίχων αντιστήριξης της κεντρικής Πλατείας Βουργαρελίου»του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

47.

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ για το έργο: «Εργασίες αποκατάστασης υποδομών Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων από καταστροφικές δράσεις πλημμυρών το 1ο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου 2017» από επιχορήγηση Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

48.

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας του έργου: «Βελτιωτικά έργα υποδομής στην ΤΚ Διστράτου» του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

49.

ΘΕΜΑ

Έγκριση μελέτης 113/2018 του έργου «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την ωρίμανση και δημοπράτηση έργων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων» προϋπολογισμού 55.800,00 €, συνοπτικός διαγωνισμός

50.

ΘΕΜΑ

Περί εκπόνησης μελέτης από ιδιώτη μελετητή με τίτλο «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Αθαμανίας» λόγω αδυναμίας σύνταξης από την Τ.Υ. του Δήμου, ποσού 24.800,00 € (απευθείας ανάθεση – άρθρο 230 του ν4412/2016)

51

ΘΕΜΑ

Περί αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού – τεχνικού προγράμματος έτους 2018

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΦΩΤΙΟΣ  ΧΑΧΟΥΛΗΣ