Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων ορεινών επιδομάτων

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων οικονομικής ενίσχυσης των οικογενειών ορεινών περιοχών.


Οι δικαιούχοι μπορούν να προσκομίσουν την αίτηση τους στα ΚΕΠ του Δήμου έως 31/12/2018 μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά. 
1 ) ΑΦΜ και Ταυτότητα 
2 ) Βιβλιάριο Τραπεζικού Λογιαριασμού ( IBAN )
3 ) Βασική προϋπόθεση χορήγησης της ενίσχυσης είναι η οικογένεια 
4 ) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας επί διετή (2 χρόνια) συνεχή μόνιμη κατοικία . 
5 ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
6 ) Τα μεμονωμένα άτομα ακόμη και αν διαμένουν μόνοι τους δεν αποτελούν οικογένεια ( απαιτούνται τουλάχιστον δύο μέλη )

 

Το ποσό των 600 € δικαιούνται όσοι δεν υπερβαίνουν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 3.000 € μαζί με το Τεκμαρτό. 
Ενώ το ποσό των 300 € δικαιούνται όσοι έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 4.700 € μαζί με το Τεκμαρτό.