Πρόσκληση σύγκλησης Δ.Σ 05/11/18

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΙΘΜ.  14/2018

    Καλείσθε να προσέλθετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος στο Βουργαρέλι την 5η του μηνός Νοεμβρίου 2018, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω:

 

1.

Περί έγκρισης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης και ψήφισης Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων οικονομικού έτους 2019

2.

ΘΕΜΑ

Συζήτηση - Προτάσεις για τον Παραλίμνιο δρόμο της Λίμνης Πουρναρίου

3.

ΘΕΜΑ

Έγκριση της εισηγητικής έκθεσης της κοινωφελούς επιχείρηση Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων για την τεκμηρίωση των εσόδων & εξόδων έτους 2019

4.

ΘΕΜΑ

 Επί αίτησης χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης ΟΤΕ Α.Ε., στην Τ.Κ. Μεσούντας του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

5.

ΘΕΜΑ

Επί αιτήματος κ. Νικολάου Ντζιώνη σχετικά με κεραία της Cosmote, στην περιοχή «Ομαλή» της Τ.Κ. Βουργαρελίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

6.

ΘΕΜΑ

Περί παράτασης προθεσμίας του έργου : «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Βουργαρελίου του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας»

7.

ΘΕΜΑ

Περί γνωμοδότησης ίδρυσης 1/θεσίου Δημοτικού Σχολείου στον οικισμό Αγίου Χαραλάμπου Κάτω Αθαμανίου του Ν. Άρτας

8.

ΘΕΜΑ

Περί ένταξης πράξης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού»

9.

ΘΕΜΑ

Περί επιχορήγησης πολιτιστικού συλλόγου, για τη διοργάνωση εκδήλωσης στην Τ.Κ. Διστράτου(Γέφυρα Τζαρή) του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Ν. Άρτας

10.

ΘΕΜΑ

Πρωτόκολλα παραλαβής εργασιών του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Ν. Άρτας

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΦΩΤΙΟΣ  ΧΑΧΟΥΛΗΣ