Πρόσκληση σύγκλησης Δ.Σ για ψήφιση προϋπολογισμού 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΙΘΜ.  12/2018

Kαλείσθε να προσέλθετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος στο Βουργαρέλι την 25η του μηνός Οκτωβρίου 2018, ημέρα  Πέμπτη  και ώρα  15:00 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω:

 

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης και ψήφισης Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων οικονομικού έτους 2019

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΦΩΤΙΟΣ  ΧΑΧΟΥΛΗΣ