Πρόσκληση για απολογισμό της Δημοτικής Αρχής 2014 - 2019

                                                                   

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

σας προσκαλούν την Παρασκευή 30/8/2019  και ώρα 11.30  στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, στο Βουργαρέλι Άρτας,

σε ενημερωτική συνάντηση, όπου θα συζητηθούν τα εξής θέματα:

  1. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
  2. ΛΗΦΘΕΙΣΕΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ, ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 30η/8/2019.
  4. ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:

α. Δημοπρατηθέντα και εκτελούμενα

β. Δημοπρατηθέντα και μη αρξάμενα

γ. Προς δημοπράτηση

δ. Έργα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

ε. Έργα ΕΤΑΝΑΜ

στ. Πορεία Μεγάλων Έργων

ζ. Πορεία Υφιστάμενων Μελετών

η. Μελέτες σε συνεργασία με το Ε.Μ.Π.

5.  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΒΡΥΖΟΚΑΛΑΜΟΥ

6. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

       7. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

8. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ κ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

9. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ κ. ΤΣΑΛΟΚΩΣΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

10. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ κ. ΑΛΥΜΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

11. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ κ. ΚΑΡΥΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

       12. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Η’ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

       13. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Κ.Λ.Π.

       14. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

       ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΕΣ

      15. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ «ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ Α.Ε.»,

       ΛΟΓΩ ΛΗΞΕΩΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ.

       16. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

      Παρακαλούνται να παραστούν όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι (τόσο της απερχόμενης όσο και της νέας Δημοτικής Αρχής), καθώς και οι εκπρόσωποι Τύπου των Μ.Μ.Ε.,

      ώστε να προκύψει μια  διαφανής ενημέρωση, απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία και την χρηστή διοίκηση του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων.

   

                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

             ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΑΡΝΕΛΗΣ                                                                                ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΧΟΥΛΗΣ