351.000 ευρώ από το "Φιλόδημος ΙΙ" για έργα και επενδύσεις στον Δήμο Κ. Τζουμέρκων

«ΦιλόΔημος ΙΙ»: Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας με 150 εκατ. Ευρώ για τη χρηματοδότηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων

Στο Νομό Άρτας, ο Δήμος Αρταίων θα λάβει 786.600 Ευρώ, ο Δήμος Γ. Καραϊσκάκη 328.400 Ευρώ, ο Δήμος Κ. Τζουμέρκων 351.100 Ευρώ και ο Δήμος Ν. Σκουφά 267.800 Ευρώ. Για την κατανομή του ποσού λαμβάνονται υπόψη δημογραφικά, γεωμορφολογικά και οικονομικά χαρακτηριστικά, όπως η έκταση, ο πληθυσμός και η μεταβολή πληθυσμού, η ανεργία, το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε επίπεδο δήμου και περιφέρειας, ο αριθμός οικισμών, η νησιωτικότητα και η ορεινότητα, καθώς και οι περιφερειακές ανισότητες