Αρνητικά θα εισηγηθεί ο Δήμαρχος Κ. Τζουμέρκων στην έρευνα κι εξόρυξη πετρελαίων

Ο Δήμαρχος Κ. Τζουμέρκων Μ. Γαρνέλης ανακοινώνει πως μετά από προσεκτική κι επισταμένη έρευνα όλων των παραμέτρων και των πραγματικών στοιχείων καθώς και των αρνητικών επιπτώσεων που είχαν ανάλογες ενέργειες σε γειτονικές χώρες όπως πχ Ιταλία, καθώς επίσης κι αφού έλαβε σοβαρά υπόψη του τη γνώμη της συντριπτικής πλειοψηφίας των πολιτών της περιοχής, με τους οποίους έρχεται σε συνεχή τηλεφωνική επαφή, αποφάσισε όπως κατά τη συνεδρίαση της 1ης Φεβρουαρίου 2019 του αυριανού ΔΣ να εισηγηθεί αρνητικά για την παροχή άδειας ερευνών κι εξορύξεων στην περιοχή του Δήμου Κ. Τζουμέρκων και τούτο δια τους παρακάτω λόγους:

  1. Διότι δεν υπάρχει λεπτομερής περιβαλλοντική μελέτη για τις τυχών δυσμενείς επιπτώσεις στην περιοχή
  2. Διότι έρευνα και εξόρυξη κατ’ ουσία είναι αλληλένδετες και μάλιστα η περιοχή θα δεσμευτεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, πράγμα το οποίο δεν έγινε σαφώς αντιληπτό στ προηγούμενο ΔΣ. Συνεπώς το τωρινό ΔΣ δεν έχει το ηθικό δικαίωμα να δεσμεύσει το μέλλον του τόπου μας για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα
  3. Δεν προκύπτει ουδέν οικονομικό όφελος για το Δήμο μας διότι το 5% που προβλέπεται δεν δίδεται σε εμάς
  4. Κατ’ ουδέν τρόπο δεν δύναται να αγνοηθεί η επιθυμία της τοπικής κοινωνίας, για τα συμφέροντα και τις επιθυμίες της οποίας έχουμε ορκιστεί να εργαζόμαστε
  5. Κι επειδή πολύ πιθανό οι πραγματικοί θησαυροί του τόπου μας (Φύση, καθαρός αέρας, καθαρό νερό, υπέροχη χλωρίδα και πανίδα) να θιχτούν από την όλη ενέργεια, χωρίς κατ’ ουσία κάποιο όφελος για το Δήμο, πιστεύουμε ότι έχουμε ιερό καθήκον να τον προστατεύσουμε.

Ο Δήμαρχος πιστεύει ότι πολλοί βιάστηκαν άδικα να κατηγορήσουν το ΔΣ και τον Δήμαρχο με αχαραχτήριστες εκφράσεις όπως «Τεξανός», «φασιστικό συμβούλιο» και το χειρότερο να υπονοούν ότι «τα πήρε» από τα «Ελληνικά Πετρέλαια», καλό θα ήταν να φροντίσουν να μάθουν για την εν γένει πολιτεία και διαγωγή του Δημάρχου πριν εκσφενδονίσουν συκοφαντίες και απρεπείς χαρακτηρισμούς που δεν αρμόζουν σε μορφωμένους ανθρώπους.

Χάριν της ιστορίας, τους πληροφορώ ότι ο Δήμαρχος κατοικεί στην ίδια γκαρσονιέρα που νοίκιαζε ως Αστυνόμος στην περιοχή, δεν έχει περιουσία και πληρώνει ΕΝΦΙΑ 350 ευρώ. Φρόνιμο θα ήταν λοιπόν να ανακαλέσουν διότι υπάρχει και δικαιοσύνη και κανείς δεν έχει το δικαίωμα να θίγει την υπόληψη των άλλων.  

Ο Δήμαρχος Κ. Τζουμέρκων

Μ. Γαρνέλης