Προχωρούν ικανοποιητικά οι εργασίες καταμέτρησης και αποκατάστασης ζημιών από τα συνεργεία του Δήμου

Μετά την επίσημη κήρυξη του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, ο Δήμος προχώρησε άμεσα και αποτελεσματικά σε εργασίες καταμέτρησης και μερικής αποκατάστασης των ζημιών που δημιουργήθηκαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου του 2017.

 

Μέχρι σήμερα τα συνεργεία του Δήμου έχουν περάσει από Κυψέλη, Βουργαρέλι, Παλαιοκάτουνο, Αθαμάνιο, Θεοδώριανα, Δίστρατο, Κ. Αθαμάνιο και έχουν διεκπεραιώσει τις εξής εργασίες:

∙ Καθαρισμό τάφρων όμβριων υδάτων 

∙ Αντικατάσταση λαμπτήρων, ντουί, ασφαλειών και φωτοκύτταρων

∙ Αντικατάσταση αγωγών

∙ Τοποθέτηση προβολέων σε κοινόχρηστους χώρους

∙ Κατασκευή θώρακα προστασίας υδάτων αρδευτικού αύλακα για την μη υπερχείλιση υδάτων

∙ Επισκευές βλαβών και βραχυκυκλωμάτων

∙ Καθαρισμό αγωγών

∙ Αυτοψία διά την κατασκευή σωληνωτών οχετών

∙ Κατασκευή νέων ασφαλών περιφράξεων σε νεκροταφεία

∙ Εργασίες στήριξης οικημάτων που κινδυνεύουν άμεσα με κατακρήμνιση

 

Τα συνεργεία θα συνεχίσουν τις εργασίες καταμέτρησης και πλήρους αποκατάστασης ζημιών και στις υπόλοιπες τοπικές κοινότητες που επλήγησαν από την κακοκαιρία