ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ευχαριστούμε την Διοίκηση της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. (πρώην Ι.Γ.Μ.Ε.) και ειδικότερα τον Προϊστάμενο της Περιφερειακής Μονάδας Ηπείρου κο Ευάγγελο Νικολάου και τον υπεύθυνο υλοποίησης του έργου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων «Αντιμετώπιση υδροδοτικών προβλημάτων ορεινών και νησιωτικών Δήμων» κο Κωνσταντίνο Κοντοδήμο, για την ανταπόκρισή τους σε αίτημα του Δήμου μας και την βοήθειά τους στην επίλυση υδρευτικών προβλημάτων σε Τοπικές Κοινότητες του Δήμου μας.

Βουργαρέλι, 16 Σεπτεμβρίου 2021