Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

Διεύθυνση: Βουργαρέλι Άρτας, 47045

Πληροφορίες: κ. Κουτσούκης Κ.

Τηλ. Επικοινωνίας: 2685360214

 

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Μπουζάνης Αργύριος (Πρόεδρος)

Αντωνάκη-Αηδόνη Παναγιώτα         

Καραγιάννη Ευαγγελή  

Τσίπρας Λεωνίδας

Παπανικολάου Βασιλική

Στασινού Ελευθερία

Σιµοπούλου Μαρία