Πρόεδρος Πολιτιστικού και Αθλητικού Κέντρου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (ΝΠΔΔ)

Μαρίνος Γαρνέλης

Βουργαρέλι Άρτας, ΤΚ 47045

Τηλ. Επικοινωνίας: 2685360217