Πρόεδρος Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κεντρικων Τζουμέρκων (ΝΠΙΔ)

Χαρά Βρατσίστα

Βουργαρέλι Άρτας, ΤΚ 47045

Τηλ. Επικοινωνίας: 2685360214