ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αποφάσεις της 22ης/27-11-2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ 171/2019 Εισήγηση αναμόρφωσης – τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 2019 172/2019 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου και εντολή ενέργειας νομίμων για την  υπεράσπιση…
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ Θέμα 1 Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2020  
Αποφάσεις της 19ης/23-09-2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Αποφάσεις της 20ης/30-10-2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής   ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ 164/2019 Εισήγηση αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2019 165/2019 Εξειδίκευση πιστώσεων για την διοργάνωση αγώνα ορεινής ποδηλασίας «Άθλος Τζουμέρκων…