Αποφάσεις της 1ης/21-01-2020 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

1/2020

 

Περί έγκρισης δαπάνης για την μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης λόγω έντονων βροχοπτώσεων και ισχυρών ανέμων (Απόφαση Δημάρχου 7265/30-12-2019)

2/2020

 

Περί διάθεσης υπαλλήλου για την λογιστική υποστήριξη της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

3/2020

 

Περί παροχής γνωμοδότησης επί αίτησης δημότη

Προ ημερήσιας διάταξης

4/2020

Περί ορισμού διαχειριστικής επιτροπής κληροδοτήματος - κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης «Παλούκης Κωνσταντίνος»

5/2020

Περί ορισμού υπευθύνου ταμειακής διαχείρισης του κληροδοτήματος - κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης «Παλούκης Κωνσταντίνος»