Αποφάσεις της 22ης/27-11-2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις της 22ης/27-11-2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ

171/2019

Εισήγηση αναμόρφωσης – τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 2019

172/2019

Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου και εντολή ενέργειας νομίμων για την  υπεράσπιση των δικαιωμάτων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων αναφορικά με αγωγή ενώπιων του Ειρηνοδικείου Άρτας (αποζημίωσης από αυτοκίνητο – Β. Καρύδης – Κ. Αηδόνη)

173/2019

Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου και εντολή ενέργειας νομίμων για την  υπεράσπιση των δικαιωμάτων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων αναφορικά με αγωγή του Αντωνίου Παύλου κατά του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

174/2019

Περί αποδοχής δωρεάς πυροσβεστικού οχήματος (ΑΠ 20653 Φ. ΠΣ. 1717/30-04-2019)

175/2019

Περί διόρθωσης βεβαιωτικών καταλόγων σχετικά με τη σύμβαση της εταιρείας ΠΗΓΕΣ ΚΩΣΤΗΛΑΤΑΣ ΑΕ

176/2019

Περί μείωσης τελών ενοικίου σε κατάστημα που στεγάζεται σε ακίνητο του Δήμου, στη θέση «ΣΑΛΤΣ» ΤΚ Αγνάντων

177/2019

Περί επανεξέτασης αιτήματος της κα Ευανθίας Παπαθανάση για μεταβίβαση καταστήματος κεντρικής πλατείας Αγνάντων